O KOMPANIJI AZOTER TRADING S.R.O.

  • od 1995. godine je pionir na evropskom tržištu u proizvodnji bakterijalnih biođubriva i njihovog velikopovršinskog korišćenja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
  • ima više od 25 godina iskustva sa bakterijalnim đubrivima u ishrani bilja i prevenciji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
  • visok kvalitet i prijateljskost prema životnoj sredini
  • vlastita proizvodnja i proizvodno-razvojni tim
  • vlastita logistika i centri za skladištenje
  • svaki proizvod ima sertifikat i uvrsten je u preparate, koji mogu da se koriste u ekološkoj poljoprivredi
  • pojedine kulture bakterija prošle su kroz specijalnu selekciju, čime je postignuta najviša vitalnost i virulencija
  • glavna ideja biođubriva AZOTER je fiksiranje vazdušnog azota i činjenje pristupačnim neiskorišćenih teško rastvorljivih fosfata u tlu, kao i ekonomski efekat smanjivanja troškova u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji

 

Vo momentov, našata proizvodstvena kompanija gi prodava proizvodite na AZOTER® direktno ili preku prodažen pretstavnik vo rečisi 20 zemji:

mapa europy 2023

CILJ KOMPANIJE

Glavna uloga kompanije AZOTER Trading s.r.o. je posredstvom kvalitetnih proizvoda povećavati fertilnost tla na trajno održiv i prema životnoj sredini prijateljski način i pomagati povećavati efikasnost uzgajanih kultura, uz istovremeni pogodan ekonomski efekat smanjivanja troškova za industrijska đubriva. AZOTER Trading s.r.o. svojim klijentima i poslovnim partnerima, pored obezbeđenja kvalitetnih proizvoda i precizne logistike, pruža i savetničku delatnost u oblasti ishrane i đubrenja poljoprivrednih kultura na osnovu sprovedenog uzorkovanja tla i biljaka. Na osnovu dobijenih agrohemijskih analiza i rezultata, kompanija će da izradi preporuke i metodike optimalizacije ishrane uzgajanih kultura u skladu sa važećim zakonskim standardima za trajno održivu poljoprivredu, uzimajući pri tome u obzir povećanje fertilnosti tla, kao i obnavljanje mikrobijalnog života u tlu.